G D P R

Stimate partener,
Începând cu data de 25.05.2018 se aplică prevederile Regulamentului nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). De aceea, vă facem cunoscute următoarele:

ACVATOT SRL, în calitate de societate cu raspundere limitata, având ca obiect principal de activitate execuţia de reţele de alimentare cu apa si de canalizare, gaz, termoficare, cat si de reţele electrice pentru parcuri eoliene si alte lucrări, reabilitări de drumuri comunale/judeţene, sau lucrări complete de apa/canal/drum pentru complexe comerciale, prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră şi ale împuterniciţilor dumneavoastră în conformitate cu legislația aplicabilă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Scopul preluării acestora este acela de a asigura derularea contractelor încheiate cu clienții şi furnizorii.

Totodată, facem mențiunea că, în calitate de societate comercială, ACVATOT are o serie de obligații față de diverse instituții publice și/ sau autorităţi, ce decurg din legislația aplicabilă, a căror îndeplinire poate implica divulgarea datelor cu caracter personal ale clienților şi/ sau furnizorilor (cum ar fi, dar fără a se limita la, nume, prenume, adresă, telefon, adresă e-mail, date privind achiziţiile, informații privind interacțiunea cu ACVATOT etc.). Perioada pentru care datele dumneavoastră sunt prelucrate este determinată de durata necesară executării contractului, precum și de dispozițiile legale aplicabile în vigoare referitoare la, printre altele, obligația de arhivare ce revine ACVATOT.